Podejmowanie decyzji zgodnych z osobistą etyką

Emisja gazów cieplarnianych, prawa człowieka, testy na zwierzętach - to tylko niektóre z wartości, którymi możesz kierować się w swoim portfelu, inwestując za pośrednictwem MEXEM. Zrównoważone inwestowanie oznacza nie tylko skupienie się na zyskach finansowych, ale także uwzględnienie wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Znaczenie oceny ESG w inwestycjach

Kompleksowy wynik ESG (Environmental, Social, and Governance) Twojego portfela zapewnia jasny obraz tego, jak dobrze Twoje inwestycje są zgodne z Twoimi względami etycznymi i środowiskowymi. Wynik ten odzwierciedla nie tylko zyski pieniężne, ale także to, w jakim stopniu Twoje inwestycje przyczyniają się do bardziej zrównoważonego i etycznego świata.

Dostosowanie portfela do własnych zasad

Koncentrując się na wynikach ESG, zapewniasz, że Twój portfel jest prawdziwym odzwierciedleniem Twoich zasad, pokazując, które firmy są zgodne z Twoim etosem, a które od niego odbiegają. Nie chodzi tylko o wspieranie firm, które mają dobre wyniki finansowe, ale także tych, które wywierają pozytywny wpływ na świat.

Zasadnicza nawigacja po rynkach finansowych z MEXEM

Zrównoważone inwestowanie za pośrednictwem MEXEM pozwala poruszać się po rynkach finansowych z własnymi zasadami na czele. Inwestujesz nie tylko w firmy; inwestujesz także w przyszłość, którą chcesz zobaczyć, podejmując decyzje odzwierciedlające Twoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska, odpowiedzialność społeczną i dobre zarządzanie.

Przewiń do góry

Wynik ESG

Wyniki ESG (Environmental, Social, Governance) MEXEM służą jako potężne narzędzie dla świadomych inwestorów. Pozwalają one podejmować decyzje inwestycyjne, które wykraczają poza tradycyjne parametry finansowe, biorąc pod uwagę aspekty zrównoważonego rozwoju środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Dzięki wynikom ESG MEXEM można uzyskać głębsze zrozumienie zaangażowania firmy w przestrzeganie standardów etycznych i zrównoważonych praktyk. Umożliwia to dostosowanie wyborów inwestycyjnych nie tylko do potencjału finansowego, ale także do osobistych wartości i szerszego celu, jakim jest wspieranie zrównoważonej przyszłości.

 • Ocena spółek w oparciu o kategorie ESG (takie jak emisje i prawa człowieka)
 • Zrozumienie, jak poszczególne firmy radzą sobie ogólnie lub w określonych kategoriach.
 • Uproszczone przeglądy i porównania różnych firm
 • Eksploracja danych ESG dla najwyżej ocenianych firm
Otwórz konto
Przewiń do góry

Kryteria MEXEM

Zapoznaj się z solidnymi kryteriami oceny wyników ESG stosowanymi przez MEXEM.

Dzięki MEXEM możesz zbudować zróżnicowany zrównoważony portfel przy użyciu ponad 400 kryteriów ESG, podzielonych na trzy główne obszary. Pomiary są zbierane bezpośrednio z ujawnień korporacyjnych, zapewniając przejrzystość i umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

ROZPOCZNIJ PRACĘ
Aspekty środowiskowe
 • Wykorzystanie zasobów
 • Poziomy emisji
 • Innowacyjne praktyki
Czynniki społeczne
 • Dobrobyt pracowników
 • Przestrzeganie praw człowieka
 • Zaangażowanie społeczności
Zarządzanie
 • Praktyki przywódcze
 • Relacje z akcjonariuszami
 • Podejście CSR
Przewiń do góry

FAQ

Masz pytania?
Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania poniżej

Gotowy do rozpoczęcia?

Rozpocznij handel z pełnym pakietem, od najnowocześniejszej platformy po bezpłatne narzędzie i korzystne opłaty transakcyjne.