Przepisy i bezpieczeństwo

Przepisy, które zapewniają naszym klientom spokój, jednocześnie ograniczając ryzyko.

Cenimy bezpieczne inwestowanie, dlatego przestrzegamy surowych przepisów i regulacji UE, bezpiecznie zabezpieczamy środki na oddzielnych rachunkach i deponujemy aktywa tylko w szanowanych bankach.

Interactive Brokers Ireland Ltd.

Klienci Interactive Brokers Ireland Limited są chronieni przez Irish Investor Compensation Scheme ("ICS"). ICS ma na celu pomoc osobom prywatnym i nie obejmuje instytucji ani klientów profesjonalnych. Odszkodowanie w ramach ICS jest ograniczone do 90% utraconej kwoty, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty 20 000 EUR dla każdego inwestora. Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed upadłością firmy inwestycyjnej, a nie przed utratą wartości rynkowej produktów finansowych.

ICS jest zarządzany przez Investor Compensation Company DAC ("ICCL"), która jest niezależnym organem utworzonym na mocy irlandzkiej ustawy o odszkodowaniach dla inwestorów z 1998 roku.

MEXEM jest europejską regulowaną firmą inwestycyjną nadzorowaną przez Cysec i zarejestrowaną w Financial Markets Authority (AFM) w Holandii oraz w Financial Services and Markets Authority (FSMA) w Belgii.

Interactive Brokers Central Europe Zrt.

Klienci Interactive Brokers Central Europe Zrt. są chronieni przez węgierski Fundusz Ochrony Inwestorów ("IPF"). Odszkodowanie w ramach IPF jest ograniczone do maksymalnie 100 000 EUR dla każdego inwestora, przy czym IPF zapłaci 100% wartości do 1 miliona HUF, a następnie 90% roszczenia powyżej 1 miliona HUF. Ochrona zapewnia ochronę przed upadłością firmy inwestycyjnej, a nie przed utratą wartości rynkowej produktów finansowych.

IPF działa na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy CXX z 2001 r. o rynku kapitałowym, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r., regulującej Fundusz Ochrony Inwestorów, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w ustawie CXVIII z 2019 r.

MEXEM jest europejską regulowaną firmą inwestycyjną nadzorowaną przez Cysec i zarejestrowaną przez Financial Markets Authority (AFM) w Holandii oraz Financial Services and Markets Authority (FSMA) w Belgii.

Bezpieczne inwestowanie i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze.

  • MEXEM przestrzega przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów Mifid II.

  • Twoje pieniądze są bezpiecznie przechowywane na oddzielnym koncie, innym niż konto brokera.

  • Twoje aktywa są zdeponowane tylko w szanowanych bankach.

Gotowy do rozpoczęcia?

Inwestuj z zaufaniem dzięki regulacjom, które zapewniają naszym klientom spokój, jednocześnie ograniczając ryzyko.