Nawigator ryzyka

Risk NavigatorSM to platforma do zarządzania ryzykiem rynkowym w czasie rzeczywistym, która zapewnia kompleksową miarę ekspozycji na ryzyko w wielu klasach aktywów na całym świecie.

RISK NAVIGATOR
KORZYŚCI

Jego czytelny interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny pozwala szybko zidentyfikować ekspozycję na ryzyko, począwszy od poziomu portfela, z dostępem do coraz głębszych poziomów szczegółowości w wielu widokach raportów.

Risk Navigator oferuje inwestorom następujące korzyści:

  • Zobacz całe swoje ryzyko w jednej liczbie, monitorując całkowite ryzyko i kierunek ryzyka związanego z pojedynczą pozycją.

  • Wyświetlaj ryzyko portfela dla wielu klas aktywów i oceniaj określone segmenty ryzyka portfela, takie jak "ryzyko według pozycji", "ryzyko według instrumentu bazowego" i "ryzyko według branży".

  • Utwórz edytowalny, hipotetyczny portfel "What-If" w oparciu o swój rzeczywisty portfel, aby zobaczyć, jak może zmienić się Twój profil ryzyka w oparciu o zmiany, takie jak dodawanie, zamykanie, zmniejszanie lub zwiększanie pozycji.

  • Twórz złożone scenariusze niestandardowe, edytując zmienne ceny, daty i zmienności, które wpływają na profil ryzyka.

  • Zarządzający portfelami akcji mogą korzystać z zaawansowanej analizy beta w Risk Navigator, aby budować swoje portfele w oparciu o kluczowe koncepcje modelu wyceny aktywów kapitałowych.

  • Budowanie, utrzymywanie i monitorowanie pozycji w oddzielnym obszarze poprzez tworzenie nowych portfeli.

  • Zobacz, jak kapitał jest alokowany z dnia na dzień, a nawet z minuty na minutę.

  • Użyj wykresu względnego rachunku zysków i strat portfela, aby zobaczyć, jak całkowita wartość portfela dla określonej klasy aktywów (lub podzbioru portfela) zmieni się w oparciu o procentową zmianę ceny (cen) instrumentów bazowych.

Gotowy do rozpoczęcia?

Rozpocznij handel z pełnym pakietem, od najnowocześniejszej platformy po bezpłatne narzędzie i korzystne opłaty transakcyjne.