MOdel navigator

Modyfikuj założenia wyceny i uwzględnij je w kalkulacji ceny modelu za pomocą tego wyrafinowanego narzędzia do wyceny modelu opcji.

Pakiet analityczny cena/ryzyko

Będący częścią naszego pakietu analitycznego Price/Risk, Model Navigator pozwala na modyfikację założeń cenowych wykorzystywanych do obliczania cen modelowych opcji i ponowne obliczenie ceny modelowej.

Model Navigator jest zaawansowanym silnikiem obliczania modeli opcji, który oferuje następujące korzyści dla handlowców opcji:

 • Łatwe przeglądanie struktury opcji

 • Edycja stóp procentowych, dywidend, rentowności pożyczek i implikowanych zmienności

 • Dostosuj bazową stopę zwrotu, aby stopa procentowa pożyczki
  mogła zostać odzwierciedlona w modelu
  .

 • Ceny modelowe wyświetlane są w różnych kolorach, co pozwala
  szybko zobaczyć, gdzie znajdują się w stosunku do
  aktualnych cen kupna i sprzedaży.

Gotowy do rozpoczęcia?

Rozpocznij handel z pełnym pakietem, od najnowocześniejszej platformy po bezpłatne narzędzie i korzystne opłaty transakcyjne.